2-päevane Lamimaker koolitus Helsingis

2-PÄEVANE “LAMIMAKER” KOOLITUS HELSINGIS

Lashotica Salon (edaspidi: Kool) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Täiskasvanute koolituse seaduse mõistes).
Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate number 222544.

VAATA JÄRGMISEID KOOLITUSI SIIT.

Õppekava nimetus: “Lamimaker” koolitus.

Õppekavarühm: isikuteenindus, juuksuritöö ja iluteenindus.
Õppida on võimalik, olenevalt erialast, Eesti ning Soome Vabariigis kuid ka mujal maailmas (kokkuleppel). 

Eesmärk ja õpiväljundid: 
Eesmärk: anda teoreetilisi ning praktilisi teadmisi ja oskusi teostamaks ripsmete ja kulmude 4in1 Lash Lift/keratiin Lamineerimine/Lash Botox/Lash Tint tehnikat, st oskab anda ripsmetele ohutult keemilist kaarduvust, värvides neid mh ka keemilise värviga. 
Õpiväljundid: Koolituse lõppedes on õpilased omandanud vajalikud teadmised ning oskused Lash Lift/Keratin Lamination/Lash Botox/Lash Tint tehnikas iseseisvaks teostamiseks ning oskavad:
a) tunneb ja järgib töötervishoiu, ohutuse- ja hügieeninõudeid, kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
b) nõuete kohane töökoha ettevalmistus ning põhjalik kliendikonsultatsioon, st võtab arvesse kliendi soove tulemi saavutamisel;
c) teostada edukalt kliendi analüüsi, oskab hinnata ja analüüsida visuaalselt ripsmete seisukorda ning tuvastada vastunäidustusi; 
d) hinnata ripsme- ja kulmukarvasid õigesti ning neid mitte ületöödelda;
e) teostada edukalt Lash Lift/Keratin Lamination/Lash Botox/Lash Tint protseduure ning ka vigadeparandust kahjustamata karvasid;
f) Lash Botoxiga toita ja niisutada (ripsme- ja kulmu-) karvasid;
g) efektiivselt viia läbi koos Lash Keratin Lamination/Lash Botox kuid ka ilma ripsmete keemilise värvimiseta;
h) hügieeni ning töökoha korrashoidu;
i) teostada korrapärast puhastamist tootejääkidest;
j) anda kliendile nõu ripsmete ning kulmude (järel) hoolduse osas;
g) kasutab õigeid töövõtteid ja tootekoguseid, valib ning segab kokku kliendile sobivad värvitoonid (ripsmetele ja/või kulmudele) võttes arvesse kliendi karvade eripärasid (struktuuri, poorsust jj), värvib ripsme ja/või kulmukarvad kasutades keemilise värvisegu, eemaldab nahalt (vajadusel) värvijäägid kasutades õigeid ning karvadele ja nahale ohutuid eemaldustooteid; 

Sihtgrupp: igaüks, kes alustab tööd või juba töötab iluteeninduse valdkonnas ning soovivad omandada Lash Lift/Lash & Brow Keratin Lamination/Lash Botox/Lash Tint tehnikates ripsme- ja kulmukarvade kaarduvuse- suuna andmiseks, karvade toitmiseks, pigmendi andmiseks, taastamiseks vajaminevaid teoreetilisi ning tugevaid praktilisi teadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused: 
Õppijal peab olema vähemalt põhiharidus ning eesti keele oskus.
Õppija peab olema täisealine.
Õppijal ei pea olema algteadmisi koolitusel osalemiseks, koolitus sobib nii algajatele kui edasijõudnutele.
Koolitustele registreerimine toimub kas registreerimisvormi kaudu, E-R 10:00 – 19:00 telefonil 53486446 või e-kirja teel: info@lashotica.ee

NB! Kui isik soovib ka kulmude lamineerimist õppida, peab õpilasel olema läbitud kulmude modelleerimise kursus.

Koolituste läbimist või töökogemuste tõestamiseks palume esitada Koolile sertifikaadi/diplomid/tõendid ning (vähemalt 5 tk) pildid edukalt tehtud töödest. Kui õpilasel puudub töövilumus, oskused, diplom koolituste kohta, saab puuduolevad koolitused läbida meie juures. (vt. koolituste alt).

Õppemaht 2 päeva 10:00 – 19:30
Teooria
I osa 10:00 – 13:30 Teooria (5 AK)
LÕUNA 13:30 – 14:00
II osa 14:00-16:15 Teooria (3 AK)
Meie 4-1s koolitusprogrammi läbides on õpilastel põhjalikud teadmised:
– kliendi analüüs
– ergonoomilised töövõtted
– tööks ettevalmistamine
– silikoonpadjad (kuidas õigesti valida, õige asetus, miks, erinevad silikoonpadjad, pöörata ümber?; head vs vead jne)
– kuidas hinnata kliendi jaoks just temale õige mõjuaeg (kuidas vältida ületöötamist!!!)
– õige losjooni asetus (miks, kuhu, kui pikalt, miks mitte jj) ning kuidas veenduda, et toode on läinud karva sisse ning kaarduvuse kontroll!
– karva keemiline koostis, makro-, mikro-, protofibrillid, alfa-keratiin, ripsmetesillad,
-temperatuurid,
-läbilõige,
-kasvufaasid
– keemilised värvid (millised, vesinikperoskiidist pikemalt, kasutuskõlbmatu vs -kõlbulik, efektiivsus jne)
– ripsmemeistri 10 käsku
– õige temperatuur, temperatuuri muutus
– pH
– ripsme juurejoon- vead
– töö (ripsmete) õiged nurgad – vead- saladused ning nipid
– mitmes reas kasvavad ripsmed (kuidas teha, miks jne)
– pingutamine
– tööta läbi sise- ja välisnurgad
– tehnilised vead
– ebaühtlane vs ühtlane kaarduvus
– liimi efektiivne kasutus, säilitusaja pikendamine, lendamine jne
– losjoonid
– keemia toodetes, erinevad püsikoolutuse tooted turul, nende erinevused, koostisosad, reaktsioonid, kasulikkus vs kahjulikkus, keemilised reaktsioonid jpm.
– toodete parem säilitavus, säilitusaja pikendamine
– detailsemalt ripsmete töötlemise tehnoloogiast
– Lash Botox (erinevad Botoxid, kuidas kasutada, milleks hea on, koostisosad, kellele pakkuda, miks vajalik on, koostisosad, kasutamine, milleks mingi koostisosa vajalik on sügavuti jpm)

Lisaks:
– vastunäidustused (pikaajalised vs lühiajalised)
– protseduuri etapid detailideni
– miks peale protseduuri vajuvad sirgeks või lähevad sassi
– vead, nipid selle vältimiseks- ripsmete modelleerimine
– meeste lamineerimine
– haigused, allergiad
– “Fox-look”- kellele, miks, miks mitte
– hügieeni- ning tervise- ja ohutusnõuded
– instrumentide ja töövahendite puhastamine, desinfitseerimine ja steriliseerimine
– töökoha korrashoid, sh töökoha korrastaminepeale ptotseduuri ning hügieeni tagamine
–  toodete ülevaade
– kodune järelhooldus ning selle tähtsus/vajalikkus

ja muidugi ENIM LEVINUD VEAD ning kuidas teha n-ö “reverse” protseduuri, st vigadeparandus.
Koolituse lõpus annab koolitaja individuaalse tagasiside, millele peab õpilane rohkem tähelepanu pöörama.

Praktiline töö
16:30 – 18:30 koolitaja demonstratsioon modellil (4 AK)
18:30 – 19:15 Küsimused- vastused (1AK)

Teine õppepäev
9:30 – 13:15 Õppija 1 praktiline töö modellil
13:15- 14:00 LÕUNA
14:00- 17:45 Õppija teostab iseseisvalt modellil EKSAMITÖÖ
17:45 – 18:30 küsimused- vastused, tagasiside, tunnistused eduka lõpetamise puhul.

NB! Modellid kutsuda 9:30 ja kell 14:00 – modellidele tasuta! 
Modellid otsib õppija iseseisvalt!

Koolituse teisel päeval kontrollitakse suuliselt ning praktiliselt õpilaste teadmisi, sh arvestustööd – iseseisvad tööd modellidel, mida hindab koolitaja. Koolitaja teostab praktiliste tööde vaatlust. 

Praktilises osas õpija: 
Demonstreerib teooria osas omandatud teadmisi, valmistab ette töökoha lamineerimise protseduuri tarbeks, viib läbi eduka kliendi analüüsi, tuvastab “hormooniripsmed” ja  vastunäidustused ning ripsmete (ja/või kulmude) seisukorda, arvestab kliendi ripsmete (ja/või kulmude) eripäradega, valib kliendi eripärasid arvesse võttes kliendile sobivaima silikoonpadja ning kinnitab ripsmed spetsiaalse liimiga abil silikoonpadjale (ja/või kulmukarvadele) ja annab õige suuna, kannab ohutult peale lamineerimise tooted õigeid etappide järjestust ning aegasid silmas pidades, eemaldab peale igat etappi tooted korralikult, värvib ripsmed (ja/või kulmud) keemiliselt, toidab, niisutab karvad Lash Botoxiga, valides selleks kliendi karvade seisukorda silmaspidades õige Lash Botoxi, eemaldab õigeid töövõtteid kasutades ripsmed silikoonpatjadelt ning eemaldab ohutult kõik tootejäägid kulmudelt (ja/või teostab kulmudele karvaeemalduse), selgitab tööprotsesse, sh miks just sellele kliendile sobib antud suuruses silikoonpadi, põhjendab töös kasutatavate toodete valikut, järgib ning teostab ergonoomilisi töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid, nõusatab klienti koduse järelhoolduse osas ning korrastab töökoha. 

Praktiliste tööde käigus koolitaja hindab tehtud praktilisi töid.  Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on kohustus iseseisvalt teostada modellidele ripsmete (ja/või kulmude) lamineerimine/lash Botox/Lash Tint protseduure ning teostada teadmiste kontroll vähemalt tulemusele “arvestatud”. 

Praktilisi töid hinnatakse alljärgnevate kriteeriumite järgi: 

  • hügieeni-, ohutus- ja tervisnõuetest kinnipidamine;
  • õigete ergonoomiliste töövõtete kasutamine;
  • üldmulje, silmade sümmeetria
  • töövõtted, töö puhtus, õige toodete koguse kasutus, tulemi ühtlus, õigetest tööreeglitest kinnipidamine, silma sise- ja välisnurgate läbitöötavus, ripsmete (ja/või kulmukarvade) suund,  õige kaarduvuse valik vastavalt kliendi näo- ja silmade eripärasid arvesse võttes, kaarduvuse sujuvus, kaarduvuse %, keemilise värvimise ühtlus, juuretsooni töö
  • naturaalse karva keerukus
  • kas esineb silmade/naha traumeerimist 
  • teenindus üldiselt


Koolitajad: 
koolitajad omavad koolituse läbiviimiseks vajalikku kvalifikatsiooni: kutseharidust või erialast koolitust, arvestatavat töökogemust ja täiskasvanute koolitamise kogemusi. Koolitaja Raili Nordmann omab töökogemust antud valdkonnas alates aastast 2013 ning koolitaja kogemust alates aastast 2017. Koolitajate  kohta lisainformatsiooni leiate käesoleval leheküljel allpool. 

Soovitused ning täiendavad tingimused modellidele: modellid, kes kannavad kontaktläätseid, palume need enne protseduuri eemaldada. Selleks palume modellil iseseisvalt kaasa võtta kontaktläätsete tarbeks läätsevedelik ning -konteinerid. Modellidel peavad olema vähemalt 6mm pikkused naturaalsed ripsmed protseduuril osalemiseks. 

Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus inglise keeles. Hindamisel mitteosalenutele või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ning läbitud teemade kohta.

Õppekeskkond: Koolitus viiakse läbi kas teie ilustuudio ruumides või koolitaja poolt kokkulepitud ilustuudios Helsingis.

Koolitusel saab iga õpilane meie Kooli poolt väljatöötatud mahukas õppematerjal, millesse on võimalik teha lisamärkmeid. Peale kursuse läbimist on hea õppijal oma teadmisi meie töövihikust värskendada ning täiendada. 

Oleme My Lamination ametlikud maaletoojad ja edasimüüjad Eestis ja Soomes. Koolitusel kasutatakse koolitaja kõrgkvaliteetseid tooteid.

HIND:
Koolitus toimub Kooli poolt väljastatavate kõikide vajalike materjalide ja vahenditega, mida saab kasutada koolituse ajal kooli keskkonnas. “Lamimaker” koolitusmaterjal (töövihik) jääb peale koolitust õpilasele.

Juhul kui õpilane ei leia määratud ajaks modelli või kui modell ei ilmu kohale ja seetõttu ei ole võimalik teostada praktilist ülesannet, lepitakse kokku ÜKS uus praktilise  töö aeg muul ajal, lisatasu selle eest ei võeta. 

Hind koolitusele ilma komplektita: 430€ 
Koolitus stardikomplektiga S 535€ (komplekti koguväärtus 125€). 
VALI ENDALE SOBIV PAKETT

Koolitusi viib läbi Lashotica Salon OÜ omanik ja tegevjuht Raili Nordmann, kel on aastatepikkune kogemus nii praktilises töös kui ka koolituste korraldamises ning ette näidata hulgaliselt auhindu tiitlivõistlustelt.

Koolitaja kvalifikatsioon: Koolitaja Railist:
2013 Ripsmepikenduste koolitus Ripsmete keemilise koolutamise kogemus saab alguse aastast 2014;
2014 Icurl koolitus;
2015 Yumi Lashes koolitus;
2016 3D kulmukoolitus;
2016 Kulmupikenduste koolitus;
2016 Lami Lashes & Lash Botox koolitus;
2017 koolitaja kutsestandarti eksami edukas sooritamine;
2017 3D Filler koolitus;
2018 “Täiuslikud kulmud” kulmukoolitus;
2018 “Lamination 2.0” Maria Ravinskaja;
2018 “Lash Maker” 2-päevane koolitus Tatjana Puhova
2019 Jekaterina Sorokina “Lamineerimine”
2019 “3D kulmukoolitus”
2020 “kulmu disain” koolitus Thuya
2020 “Klassikalised ripsmepikendused” koolitaja Riin Kommer
2020 “Kulmu Koloristik”
2020 “Perfect Lift “
2021 “Lash Elumination”
2021 Marina Belik “Working with the tint” 

TULEMUSED TIITLIVÕISTLUSTEL:
2019 võitis 2. koha kulmude modelleerimise võistlustel TOP-ekspert kategoorias.
2019 Eesti Ripsmetehnikute Meistrivõistlused kohtunik
2019 Lash Magcian 2019 võistlused kohtunik
2019 nomineeriti “Lash Arstist of the year 2019” kandidaadiks.
2020 Nomineeriti NALA 2020 Award nominee kahele nominatsioonile “Mentorship Award” ja “Lash Artist Integrity Award”
2020 Võitis 2. koha ekspertide kategoorias Lash Liftis “Lash Master 2020” võistlustel
2020 Võitis 2. Koha Ekspertide kategoorias kulmude modelleerimises “Top Master III” võistlusel
2021 Kohtunik “Ultimate Lux Lash and Brow Contest” kulmudes ja Lash Liftis/lamineerimises live & online võistlustel.
2021 Kohtunik “Rakvere Ripsmetehnikute meistrivõistlustel” kulmudes ja lash lift/lamineerimises
2021 võitis 3. koha ripsmete lamineerimises TOP- ekspertide kategoorias
2021 võitis 2. koha meeste lamineerimises TOP-ekspert kategoorias
2021 võitis 1. koha kulmude modelleerimise võistlustel TOP-ekspert kategoorias.
2021 võitis 1. koha kulmude lamineerimise võistlustel TOP-ekspert kategoorias. 
2022 võitis 3. koht Kulmudisainis TOP- ekspert kategoorias.
2022 võitis 1. koha Kulmude lamineerimises TOP- ekspert kategoorias.
2022 Võitis 3. koht Meeste kulmudisain TOP- ekspert kategoorias.
2022 võitis 3. koht Klassikalises lamineerimises TOP- ekspert kategoorias.
2022 võitis 1. koht Lamineerimine 45+ TOP-ekspertide kategoorias.
2022 võitis 2. Koht grand prixis ehk kogu võistluses. 

Raili on aastatepikkuse kogemusega rahvusvaheliselt sertifitseeritud/akrediteeritud professionaalne  koolitaja, keratiin lamineerimise meister ning My Lamination ametlik maaletooja ja edasimüüja Eestis ja Soomes. Railil on õpilasi kogu maailmas – näiteks Austraalias, Ameerikas, Kanadas, Inglismaal, Soomes, Eestis.

Koolitustele registreerimine toimub kas registreerimisvormi kaudu, E-R 10:00 – 19:00 telefonil 53486446 või e-kirja teel: info@lashotica.ee

ÕPILASTE MEELESPEA:

Kõik õpilased käituvad professionaalselt ning teisi arvestavalt.  Teisi häirivad isikuid on Lashotica Salon OÜ (edaspidi nimetatud KOOL) esindajatel õigus salongist eemaldada/ välja saata ning koolitusele enam mitte lubada.

Koolitustel on rangelt keelatud lindistamine, filmimine (telefoni, videokaamera jms) ning muul viisil koolituste igasugune salvestamine. Antud tegevuse keeld tuleneb vastavalt Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest ning on reguleeritud sh autoriõiguse seaduses.
EI OLE LUBATUD koolitusmaterjale jagada, paljundada, saata, käest-kätte anda, kohandada, kopeerida, levitada jj. Materjalid on mõeldud VAID antud õpilasele, kellele Kool käesolevad materjalid on andnud.
Lubatud on pildistada modelli, st enda tehtud tööd.

Õpilased on kohustatud kinni pidama Kooli etteantud aegadest (sh koolitustel ettenähtud ajakavast), kuupäevadest, graafikutest, reeglitest.

Kui õpilane hilineb, siis tuleb Koolile sellest teada anda mõistliku aja jooksul, st igal juhul enne koolituse algust. Koolitus algab selleks ettenähtud (koolitusjärgse graafiku alusel) ajal ja seda olenemata kas õpilased on kohale jõudnud või mitte. Kui õpilane jääb oma hilinemise, haigestumise või muude põhjuste tõttu ilma õppest või õpetusest, ei vastuta Kool koolituse õpetamise eest.

Koolitustelt võimalike puudumistega seoses probleemid, murekohad, sh puudumised tuleb alati läbi rääkida, arutada, nõustuda, registreerida enne koolituste algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Koolitussalongis on keelatud teha vesipiipu ning e-sigaretti. Keelatud on prügi maha viskamine ning hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine (trahv vastavalt tekitatud kahjule).

Keelatud on hoone sisustuse ja muu inventari väljaviimine salongist ja hoonest.

Igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus on keelatud. Selle vältimiseks on Koolil ning Kooli personalil õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda ja/või salongist ning selle territooriumilt välja saata.

Keelatud on hoones suitsetamine, v.a selleks ettenähtud kohtades, suitsukonide mahaloopimine on rangelt keelatud.

Hoones ja salongis tuleb kõikidel isikutel jälgida Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/või Kooli esindajate korraldusi.

Iga külastaja on kohustatud hoidma puhtust!

Kasutada salongi inventari vaid selleks ettenähtud otstarbele.

Tulekahju, pommiähvarduse vms ohu korral teavitama sellest viivitamatult päästeametit (112), politseid (110) või Kooli personali.

VARA KAHJUSTAMINE VÕI RIKKUMINE

Kõik õpilased on vastutavad Kooli poolt antud töövahendite eest, st antud töövahenditega tuleb ringi käia hoolikalt ning ettevaatlikult.

Kui õpilased rikuvad Kooli vara, töövahendeid või varustust, on nad kohustatud vastutama ning Koolile korvama tekitatud kahju.
Vahendite, vara või varustuse kuritarvitamine ei ole aktsepteeritav!

Käesolevad reeglid, juhised, meelespea jms on kohaldatavad Kooli õpilastele. Reeglite, juhiste jms muutmisõigus on ainult Lashotica Salon OÜ esindajatel.

Kooli sätestatud reeglid, kriteeriumid, juhised jj peavad olema täidetud ning kui õpilased ei järgi käesolevaid reegleid, kriteeriume, juhiseid jj, on Lashotica Salon OÜ esindajatel õigus keelduda tunnistuse väljaandmisest, ümber registreerimisest ning maksete tagasi maksmisest.

Kool ei ole kohustatud kompenseerima klientidele/õpilastele kahjusid või kulusid, mis on tekitatud looduslikest tingimustest. Samuti ei vastuta Lashotica Salon OÜ ega Kooli personal külaliste/õpilaste isiklike asjade kaotsimineku, kahjustamise või hävimise eest.  asjade suhtes peavad külalisd/õpilased olema ise hoolikad ning tähelepanelikud.

TASUD

Õpilased tasuvad arve alusel vähemalt 50% ulatuses koolituse kogusummast koha broneerimiseks koheselt! Koolitus peab olema täielikult tasutud hiljemalt  3 (kolm) nädalat enne koolituse alguskuupäeva. Koolituste eest tasumine toimub arve alusel või muu kokkuleppe alusel. Arveid väljastab Lashotica Salon OÜ kas e-postkasti teel või koolitussalongis kohapeal: Narva mnt 9c, Tallinn.

Broneerimise ja registreerimise tasud ei kuulu tagastamisele. Kool ei tagasta tasutud koolitustasusid koolitustele tulemata jätmisel ning seda ükskõik, mis põhjusel. Kool ei vastuta nende isikute eest, kes on teinud registreerimis- või broneerimistasu makse, kuid ei ole võimeline tasuma koolituste lõppsummat. Kui õpilane ei ole tasunud Koolile täielikku koolitusetasu enne koolituse algust, siis broneeritud ning registreeritud koht annulleeritakse ning broneerijat, registreeritut koolitusele ei lubata.

Kui õpilane ei ole võimeline lõpetama koolitust, ei vasta esitatud kriteeriumitele  või osalema kinnitatud koolitusel, siis tagasimakseid samuti ei toimu.

Kui õpilasel on täielik koolitustasu vähemalt 1 (üks) kuu enne koolitust tasutud ning ta tühistab oma broneeringu 1 (üks) kuu enne koolituse algust, siis tagastab Kool õpilasele 50% ulatuses koolitus lõppsummas. Kui õpilane tühistab broneeringu lühema aja jooksul enne koolituse algust, siis koolitustasusid ei tagastata!

Modellidele on protseduur tasuta. 

NB! Registreerides end protseduurile ning koolitustele Te saate aru, olete tutvunud ning nõustute tingimustega, reeglite ning meelespeaga.

1.Üldsätted
1.1 Lashotica Salon OÜ (12937019, edaspidi Kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täiendkoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjas ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalasti ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate number 209138.
1.3 Õppetöö toimub üüritavates, õppetööks sobivates, tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides aadressil Narva mnt 9c, “Enigma Stuudio”, Tallinn kuid ka klientide/õpilaste ruumides või teistest õppetööks sobivates, tunnihinna alusel üüritavates ruumides.
1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri või Facebookis oleva Üritused kalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (AK), kus üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.
1.5 Koolitused toimuvad nii gruppides kuid ka individuaalõppena. 
Grupi suurused varieeruvad: Narva mnt 9c, Tallinn aadressil kuni 3 õpilast, Soomes ja mujal kuni 10 õpilast korraga. Kuid eesmärgiks on püüda tagada võimalikult individuaalne lähenemine õpilastele kogu õppeprotsessi vältel. 
1.6 Õppetöö toimub eesti või inglise keeles. Vene keelseks õppeks kasutatakse tõlgi abi. Tõlk lisaraha eest (päevahinna alusel). 
1.7 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. 
1.8 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Lashotica Salon kodulehel lashotica.ee või Facebookis Ürituste all. 
1.9 Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Õppijate vajadusest lähtuvalt on koolitusi võimalik läbi viia ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. 
1.10 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt: 
1.10.1 õppekava nimetus;
1.10.2 õppekavarühm;
1.10.3 õppe eesmärk;
1.10.4 õpiväljundid;
1.10.5 sihtgrupp;
1.10.6 õppekeel;
1.10.7 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.10.8 õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.10.9 õppe sisu;
11.10.10 õppekeskkonna kirjeldus;
1.10.11 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.10.12 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
1.10.13 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus. 
1.11 Lashotica Salon jätab endale õiguse teha õppeplaanides, – kavades muudatusi.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendil õppe läbinud õpilase identifitseerimise tarbeks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.
2.2 Juhul kui koolituse osalemise eest maksab juriidiline isik või teine inimene, siis küsitakse ka koolituse eest maksja andmeid: nime, isikukoodi või registrikoodi, aadressi, e-postkasti ja telefoninumbrit. 
2.3 Kool broneerib osaleja koha koolitusel ja selleks lisab kool osaleja andmed privaatsesse elektroonilisse broneerimissüsteemi, kuhu lisatakse automaatselt ka osaleja e-postkasti aadress ja ilustuudio uudiskirjade saajate hulka. Uudiskirja saajal no vabadus uudiskijrast igal aja hetkel loobuda. 
2.4 Andmeid säilitatakse elektroonilises broneerimissüsteemis
2.5 Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele. 

3. Koolitustele registreerumine ja koolitusel osalemine
3.1 Koolitusele registreerumine
3.1.1 Koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda ja tasuda ettemaksuarve.
Registreerumine toimub E-R 10:00-19:00. Registreeruda saab internetis (lashotica.ee), e-posti teel (info@lashotica.ee) või telefoni teel (372 53486446). interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-postkasti koos ettemaksuarvega.
3.1.2 Vajadusel saab nii e-posti teel kui ka telefonitsi täiendavat informatsiooni koolituse sisulise kui ka organisatoorse poole kohta. Lisaks huvilise soovi korral nõutsab kool huvilist vajaliku koolituse leidmisel. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse ja registreerumise kohta e-posti teel (info@lashotica.ee) või telefoni teel (372 53486446).
3.2 Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Vähemalt üks päev enne iga koolituse algust võtab kool osalejatega ühendust kas telefoni teel või saadab kool registreerunud isikutele täpsema informatsioni koolituse organisatoorse poole kohta, kus on kajastatud parkimiskord, toimumiskoha informatsioon, koolituse ajagraafik. 
3.2.3 Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursusele ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegrupi arvatud ning kes on tasunud koolituse ettemaksuarve.
4.2 Ettemaksuarve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

5. Koolituse lõpetamise ja väljaarvamise kord
5.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise (eksam/test/vestlus) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus inglise keeles. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.
5.2 Tunnistusele märgitakse koolitaja nimi, tunnistuse allkirjastab koolitaja. Tõendi allkirjastab kooli esindaja.
5.3 Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt. Õppija arvatakse koolist välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.

6. Koolituse eest tasumine ning koolitusest loobumine
6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab Kool vähemalt 15 (viisteist) päeva enne õppetöö algust.
6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta.
6.3 Koolituse eest täiesulatuses tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust või kirjalikul kokkuleppel koolituspäeval enne koolituse algust kohapeal. Arve saadetatkse e-posti teel ja soovi korral väljastatakse paberkandjal. 
6.4 Lashotica Salon’is ei toimu õppetasust vabastamist. 

7. Koolitusest loobumine
7.1 Kui Koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel (info@lashotica.ee)
7.2 Ettemaksu tähtaegselt mittetasumisel koolituse aja broneering tühistatakse. 
7.3 Kui õpilasel on täielik koolitustasu vähemalt 1 (üks) kuu enne koolitust tasutud ning ta tühistab oma broneeringu 1 (üks) kuu enne koolituse algust, siis tagastab Kool õpilasele 50% ulatuses koolitus lõppsummas õpilase poolt näidatud pangakontole. Kui õpilane tühistab broneeringu lühema aja jooksul enne koolituse algust, siis koolitustasusid ei tagastata!
7.4 Kui õpilane on tasunud koolituse eest ettemaksu ja ei teavita kooli oma soovist loobuda koolitusest vähemalt 1 (üks) kuu enne koolituse kuupäeva ning/või jätab koolitusele ilmumata, siis ettemaksurud summat ei tagastata. 
7.5 Broneerimise ja registreerimise tasud ei kuulu tagastamisele. Kool ei tagasta tasutud koolitustasusid koolitustele tulemata jätmisel ning seda ükskõik, mis põhjusel. Kool ei vastuta nende isikute eest, kes on teinud registreerimis- või broneerimistasu makse, kuid ei ole võimeline tasuma koolituste lõppsummat. Kui õpilane ei ole tasunud Koolile täielikku koolitusetasu enne koolituse algust, siis broneeritud ning registreeritud koht annulleeritakse ning broneerijat, registreeritut koolitusele ei lubata.
7.6 Kui õpilane ei ole võimeline lõpetama koolitust, ei vasta esitatud kriteeriumitele  või osalema kinnitatud koolitusel, siis tagasimakseid samuti ei toimu.
7.7 Kui koolitus jääb ära Koolist tulenevatel põhjustel, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õpilase poolt tasutud õppetasu/ettemaksu.
7.8 Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.
7.9 Modellidele on protseduur tasuta.
7.10 NB! Registreerides end protseduurile ning koolitustele Te saate aru, olete tutvunud ning nõustute tingimustega, reeglite ning meelespeaga.

8. Koolituste katkestamine

8.1 Mõjuva põhjuseta koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise koolitusgrupiga. 
8.2 Kool langetab otsuse igakordselt arvestades iga üksikjuhtumi eripärasid. 

9. Õppija õigused ja kohustused
9.1 Õppijal on õigus:
9.1.1 saada õppekavas ettenähtud koolittust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;
9.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.3 nõuda tasutud õppemaksu/ettemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse eest;
9.1.4 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagasta;
9.1.5 saada koolituse lõpus lõputesti, – arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus või tõend.

9.2 Õppija on kohustatud:
9.2.1 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
9.2.2 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja kooli vara;
9.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
9.2.4 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale.

10. Vaidluste lahendamise kord
10.1 Kooli ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse need lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.

NB! Palume lisaks tutvuda Õpilaste Meelespeaga SIIN

1.ÜLDSÄTTED
1.1 Lashotica Salon OÜ (12937019) (edaspidi Kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täisksvanute täiendkoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutusetele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate number 209138.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Õppetöö leiab aset üüritavates, õppetööks sobivates, tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides aadressil Narva mnt 9c, Tallinn kuid ka klientide juures salongides ning teisteks õppetööks sobivates, tunni või päeva alusel renditavates ruumides Eestis ja Soomes.
2.2 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistest tundides (AK), kus üks akadeemiline tund vastab 45- minutile.
2.3 Koolitused toimuvad nii gruppides kuid ka individuaalõppena.
Grupi suurused varieeruvad: Narva mnt 9c aadressil kuni 3 õpilast, Soomes ja mujal kuni 10 õpilast korraga. Kuid eesmärgiks on püüda tagada võimalikult individuaalne lähenemine õpilastele kogu õppeprotsessi vältel.
2.4 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
2.5 Õppetöö toimub eesti või inglise keeles. Vene keelseks õppeks kasutatakse tõlgi abi. Tõlk lisaraha eest (päevahinna alusel).
2.6 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
2.7 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Lashotica Salon kodulehel lashotica.ee või Facebookis Ürituste all.
2.8 Õppetöö toimub nii tööpäevadel kui ka nädalavahetuseti päevase õppetöö vormis.
2.9 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 10 eurot.
Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada info@lashotica.ee  või helistada 372 53486446.
Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20 eurot.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhuendmaterjalist täiendkoolituse õppekava koostamiseks ja täiendkoolituse standardist. Õppekavad koostatakse koolitajatega koostöös selliselt kus koolitaja panustab õppekavade koostamisse suuliselt oma ala asjatundjana. Üppekava uuendatakse vajaduspõhiselt, kuid alati siis kui kursusel oskuste õpetamises muutub selle sisuline pool. 

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus, kui kursus hõlmab kutsestandardi kompetesi
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse õppegrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega aidata õppegrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
3.4 Lashotica Salon jätab endale õiguse teha õppeplaanides, – kavades muudatusi. Muudatused kinnitab Kool.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1. Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist haridust, kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud koolile ning muudab koolituste sisu või korralduslikku poolt.
4.3 Juhul kui tagasiside on koolitaja suhtes olnud negatiivne, räägitakse koolitajaga läbi tagasiside ning leitakse mõlemale poolele sobiv lahendus. Vajadusel vahetatakse koolitaja välja. 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Õppija, kliendi tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimine – süstemaatiline kliendi ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine koolituskeskuse (p)arendamiseks. Kogutud tagasiside analüüsi tulemsued on aluseks õppe kvaliteedi tõstmisel. 
5.2 Esmase tagasiside õppijatelt saab koolitaja, kellel on võimalik juba koolituse käigus hinnata, kas käsitletavad teemad ja kasutatavad meetodid on sihtgrupile sobivad ning võimaldavad saavutada õppeprogrammi õpiväljundeid. 
5.3 Tagasisideslehtedel küsitakse õppijatelt hinnanguid selle kohta, mil määral nad said koolituselt uusi teadmisi, kas ja mil määral on õpitu rakendatav igapäevatöös, palutakse anda tagasisidet õppejõule ja korraldusele ning uuritakse täiendavat koolitusvajadust.

Tagasisidest tehakse kokkuvõtted ja tulemusi arvestatakse edasiste koolituste paremaks korraldamiseks ning uute koolitusprogrammide pakkumiseks. 
5.4 Tagasiside hinnangud on kasutamiseks koolile. 
5.5 Tagasiside andmine on vabatahtlik, pole koolituse lõpetajale kohustuslik. 

6. Andmete kogumine
6.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendil õppe läbinud õpilase identifitseerimise tarbeks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

7. Vaidluste lahendamise kord
7.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.