1-päevane “Lamimaker” koolitus

1-PÄEVANE LAMIMAKER KOOLITUS (uusimate trendidega)

Lowusduo (edaspidi: Kool) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust

Vaata järgmiseid koolitusi siit.

Õppekava nimetus: “Lamimaker” täiendkoolitus.

Õppekavarühm: isikuteenindus, juuksuritöö ja iluteenindus
Õppida on võimalik, olenevalt erialast, Eesti ning Soome Vabariigis kuid ka mujal maailmas (kokkuleppel). 

Eesmärk ja õpiväljundid: 
Eesmärk: anda teoreetilisi ning praktilisi täiendavaid teadmisi ja oskusi teostamaks ripsmete ja kulmude 4in1 Lash Lift/keratiin Lamineerimine/Lash Botox/Lash Tint tehnikat.

Õpiväljundid: Koolituse lõppedes on õpilased omandanud vajalikud teadmised ning oskused Lash Lift/Keratin Lamination/Lash Botox/Lash Tint tehnikas iseseisvaks teostamiseks ning oskavad:
a) tunneb ja järgib töötervishoiu, ohutuse- ja hügieeninõudeid, kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
b) nõuete kohane töökoha ettevalmistus ning põhjalik kliendikonsultatsioon, st võtab arvesse kliendi soove tulemi saavutamisel;
c) teostada edukalt kliendi analüüsi, oskab hinnata ja analüüsida visuaalselt ripsmete seisukorda ning tuvastada vastunäidustusi; 
d) hinnata ripsme- ja kulmukarvasid õigesti ning neid mitte ületöödelda;
e) teostada edukalt Lash Lift/Keratin Lamination/Lash Botox/Lash Tint protseduure ning ka vigadeparandust kahjustamata karvasid;
f) Lash Botoxiga toita ja niisutada (ripsme- ja kulmu-) karvasid;
g) efektiivselt viia läbi koos Lash Keratin Lamination/Lash Botox kuid ka ilma ripsmete keemilise värvimiseta;
h) hügieeni ning töökoha korrashoidu;
i) teostada korrapärast puhastamist tootejääkidest;
j) anda kliendile nõu ripsmete ning kulmude (järel) hoolduse osas;
g) kasutab õigeid töövõtteid ja tootekoguseid, valib ning segab kokku kliendile sobivad värvitoonid (ripsmetele ja/või kulmudele) võttes arvesse kliendi karvade eripärasid (struktuuri, poorsust jj), värvib ripsme ja/või kulmukarvad kasutades keemilise värvisegu, eemaldab nahalt (vajadusel) värvijäägid kasutades õigeid ning karvadele ja nahale ohutuid eemaldustooteid; 

Sihtgrupp: igaüks, kes juba töötab iluteeninduse valdkonnas ning soovivad omandada lisateadmisi Lash Lift/Lash & Brow Keratin Lamination/Lash Botox/Lash Tint tehnikates ripsme- ja kulmukarvade kaarduvuse- suuna andmiseks, karvade toitmiseks, pigmendi andmiseks, taastamiseks vajaminevaid teoreetilisi ning tugevaid praktilisi teadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused: 
Õppijal peab olema vähemalt põhiharidus ning eesti keele oskus.
Õppija peab olema täisealine.
Õppijal peab olema algteadmisi keemilise kaarduvuse andmisest (võib olla keemilise koolutamise, Lash Lifti või lamineerimise koolituse läbimine) koolitusel osalemiseks, koolitus sobib nii algajatele kui edasijõudnutele.
Koolitustele registreerimine toimub kas registreerimisvormi kaudu, E-R 10:00 – 19:00 telefonil 53486446 või e-kirja teel: info@lowusduo.ee

NB! Kui isik soovib antud koolituse käigus ka kulmude lamineerimist praktiliselt õppida, peab õpilasel olema eelnevalt läbitud kulmude modelleerimise kursus.

Koolituste läbimist või töökogemuste tõestamiseks palume esitada Koolile sertifikaadi/diplomid/tõendid ning (vähemalt 5 tk) pildid edukalt tehtud töödest. Kui õpilasel puudub töövilumus, oskused, diplom koolituste kohta, saab puuduolevad koolitused läbida meie juures. (vt. koolituste alt, leia koolitus “Elite Brow Sculpt.” kulmukoolitus).

Õppemaht 1 päev 09:00 – 17:00 (10AK)
Teooria
I osa 09:00 – 12:30 Teooria (5 AK)
12:30 – 13:00 Lõuna
II osa 13:00– 15:00 Teooria (3AK)

Meie 4-1s koolitusprogrammi läbides on õpilastel põhjalikud teadmised:
– kliendi analüüs
– ergonoomilised töövõtted
– tööks ettevalmistamine
– silikoonpadjad (erinevad silikoonpadjad turul, nende erinevused jne)
– kuidas hinnata kliendi jaoks just temale õige mõjuaeg (kuidas vältida ületöötamist!!!)
– õige losjooni asetus, sellega tehtavad suurimad vead ning kuidas neid vältida- mitu erinevat võtet vastavalt kliendi ripsmetele!!!
– kuidas veenduda, et toode on läinud karva sisse ning kaarduvuse kontroll!
– karva keemiline koostis
-ripsmesillad
-temperatuurid
-ristläbilõige
-kasvufaasid
– keemilised värvid
– ripsmemeistri 10 käsku
– õige temperatuur
– pH- tase
– ripsme juurejoon- sellel tehtavad vead
– töö (ripsmete) õiged nurgad – vead- saladused ning nipid
– mitmes reas kasvavad ripsmed – tehtavad vead, kuidas neid vältida, millist patja valida jms
– pingutamine
– tööta läbi sise- ja välisnurgad
– tehnilised vead
– ebaühtlane vs ühtlane kaarduvus
– liim/ glue balm
– losjoonid – keemia nendes
– toodete parem säilitavus
– detailsemalt ripsmete töötlemise tehnoloogiast
– koostisosad
– erinevad koolutusvedeliku tüübid maailmas
– Lash Botoxid

Lisaks:
– vastunäidustused 
– protseduuri etapid detailideni
– miks peale protseduuri vajuvad sirgeks või lähevad sassi
– vead, nipid selle vältimiseks
– ripsmete modelleerimine
– meeste lamineerimine
– haigused, allergiad
– hügieeni- ning tervise- ja ohutusnõuded
– instrumentide ja töövahendite puhastamine, desinfitseerimine ja steriliseerimine
– töökoha korrashoid- toodete ülevaade
– kodune järelhooldus ning kliendile soovitused
– MURRAME MÜÜTE!!!

ja muidugi ENIM LEVINUD VEAD ning kuidas teha n-ö “reverse” protseduuri, st vigadeparandus.
Koolituse lõpus annab koolitaja individuaalse kirjaliku tagasiside, millele peab õpilane rohkem tähelepanu pöörama.

Praktiline töö ilustuudios (3AK)
15:00 – 16:45 koolitaja demonstratsioon modellil
16:45 – 17:00 Küsimused- vastused 

Praktilise töö teostab õppija iseseisvalt peale koolitust ning esitab Koolile hindamiseks.

Praktilise osa mõistes peab õpija esitama hindamiseks Koolile: 
Demonstreerib teooria osas omandatud teadmisi, selleks:

 1. valmistab ette töökoha lamineerimise protseduuri tarbeks (saadab pildi nr 1)
 2. viib läbi eduka kliendi analüüsi, tuvastab “hormooniripsmed” ja  vastunäidustused ning ripsmete (ja/või kulmude) seisukorda, arvestab kliendi ripsmete (ja/või kulmude) eripäradega, valib kliendi eripärasid arvesse võttes kliendile sobivaima silikoonpadja (selgitab valikut) ning kinnitab ripsmed spetsiaalse liimiga abil silikoonpadjale (ja/või kulmukarvadele) ja annab õige suuna (esitab vastused kirjalikult + pilt – vt.piltide nõudeid allpool);
 3. kannab ohutult ripsmete (ja/või kulmudele) peale lamineerimise toodete 1. etapi (pilt nr 3- vt piltide nõudeid allpool);
 4. peab kinni õigest etappide järjestusest, peab silmas õiged mõjuajad, eemaldab peale igat etappi tooted korralikult, värvib ripsmed (ja/või kulmud) keemiliselt , eemaldab keemilise värvi (pilt nr 4- vt. piltide nõudeid allpool);
 5. toidab, niisutab karvad Lash Botoxiga, valides selleks kliendi karvade seisukorda silmaspidades õige Lash Botoxi (kirjalikult selgitab Lash Botoxi valikut);
 6. annab ripsmetele mälu ning eemaldab õigeid töövõtteid kasutades ripsmed silikoonpatjadelt ning eemaldab ohutult kõik tootejäägid (kulmudelt ja/või teostab kulmudele karvaeemalduse) (pilt nr 5- vt. piltide nõudeid allpool)
 7. selgitab tööprotsesse, sh miks just sellele kliendile sobib antud suuruses silikoonpadi, põhjendab töös kasutatavate toodete mõjuaegade valikut (kirjalikult selgitab);
 8. järgib ning teostab ergonoomilisi töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid, nõusatab klienti koduse järelhoolduse osas ning korrastab töökoha.
 • Lisaks eeltoodule esitab peale koolitust 5 (viis) iseseisvast edukast tööst pildid Koolile hindamiseks. 
 • Pildid peavad olema tehtud: 
  ENNE protseduuri:
  1. Otsevaates (terve nägu)
  2. Üle pea, silmad kinni – naturaalsete ripsmete seisukord
  3. külje pealt 1 silm korraga, et oleks näha naturaalset kaarduvust (1 pilt kummaltki poolt!)
  4. mõlemad silmad eraldi lähivõte, et oleks näha naturaalsete ripsmete seisukord.

  PÄRAST:
  1. Kinnitada silikoonpadjad silmalaugudele – teha pilt, et näha kuidas padi on kinnitatud padjad laugudele (kummastki silmast eraldi pilt!)
  2. Ripsmed kinnitatud liimiga silikoonpadjale, eraldatus tehtud. Pilt teha enne nr 1 toote peale kandmist (kummasti silmast eraldi pilt)
  3. Otsevaates (terve nägu)
  4. mõlemast silmast eraldi otse vaates lähivõte, et näha oleks ka juuretsoon
  5. külje pealt, 1 silm korraga, et oleks näha saavutatud kaarduvust (kokku 2 pilti, st kummaltki poolt 1)
  6. kummastki silmast diagonaalist alt-üles vaade, et näeks ripsmetel tehtud eraldus tööd

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on kohustus iseseisvalt teostada modellidele ripsmete (ja/või kulmude) lamineerimine/lash Botox/Lash Tint protseduure, edastada AINULT edukad tööd Koolile hindamiseks (viie arvestatud töö korral) ning teostada teadmiste kontroll vähemalt tulemusele “arvestatud”. 

Praktilisi töid hinnatakse alljärgnevate kriteeriumite järgi:

 • hügieeni-, ohutus- ja tervisnõuetest kinnipidamine;
 • üldmulje, silmade sümmeetria
 • töövõtted, , kliendi põhjalik analüüs, silikoonpadja õige valik (selgitus miks?!), töö puhtus, õige toodete koguse kasutus, tulemi ühtlus, õigetest tööreeglitest kinnipidamine, silma sise- ja välisnurgate läbitöötavus, ripsmete (ja/või kulmukarvade) suund,  õige kaarduvuse valik vastavalt kliendi näo- ja silmade eripärasid arvesse võttes, kaarduvuse sujuvus, kaarduvuse %, keemilise värvimise ühtlus, juuretsooni töö
 • naturaalse karva keerukus
 • kas esineb silmade/naha traumeerimist 

Koolitusel päeva lõppedes kontrollitakse suuliselt õpilaste teadmisi. Koolituse läbimiseks peab iga õpilane esitama peale koolitust koolitajale 5 iseseisvalt edukalt sooritatud tööd (piltidena- vt. üleval pool) , mida hindab koolitaja ning annab õpilastele tagasisidet.
Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on kohustus iseseisvalt teostada modellidele ripsmete keratiin lamineerimine/lash Botox/Lash Tint protseduurid (5tk) , saata edukad tööd koolitajale info@lowusduo.ee hindamiseks ning tagasisideks ning teostada teadmiste kontroll tulemusele “arvestatud”.

Koolitajad: koolitajad omavad koolituse läbiviimiseks vajalikku kvalifikatsiooni: kutseharidust või erialast koolitust, arvestatavat töökogemust ja täiskasvanute koolitamise kogemusi. Koolitaja Raili Nordmann omab töökogemust antud valdkonnas alates aastast 2013 ning koolitaja kogemust alates aastast 2017. Koolitajate  kohta lisainformatsiooni leiate käesoleval leheküljel allpool. 

Soovitused ning täiendavad tingimused modellidele: modellid, kes kannavad kontaktläätseid, palume need enne protseduuri eemaldada. Selleks palume modellil protseduurile iseseisvalt kaasa võtta kontaktläätsete tarbeks läätsevedelik ning -konteinerid. Modellidel peavad olema vähemalt 6mm pikkused naturaalsed ripsmed protseduuril osalemiseks. 

Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus inglise keeles. Hindamisel mitteosalenutele või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ning läbitud teemade kohta.

Õppekeskkond: Koolitus viiakse läbi salongiruumides, üldpinnaga 40 m2. Õpperuumides on tahvel, lauad, toolid, sülearvuti, kohvimasin, kapid, kraanikauss, koolitusmaterjalid. Praktika jaoks on reguleeritavad mugavad lahtikäivad reiklainerid, töölauad/-toolid, spetsiaalsed valgustid, antiseptilised-, desinfitseerimisevahendid, kvartskuulidega kuumsterilisaator, ühekordsed vahendid (mikroharjad, vatitikud, – padjad, kindad, rätikud jms), protseduuriks vajalikud materjalid, reguleeritavad töötoolid jms. 

Koolitusel saab iga õpilane meie Kooli poolt väljatöötatud mahukas õppematerjal, millesse on võimalik teha lisamärkmeid. Peale kursuse läbimist on hea õppijal oma teadmisi meie töövihikust värskendada ning täiendada. 

Koolitusel kasutatakse koolitaja kõrgkvaliteetseid tooteid.

HIND:
Koolitus toimub Kooli poolt väljastatavate kõikide vajalike materjalide ja vahenditega, mida saab kasutada koolituse ajal kooli keskkonnas. “Lamimaker” koolitusmaterjal (töövihik) jääb peale koolitust õpilasele.

Juhul kui õpilane ei leia määratud ajaks modelli või kui modell ei ilmu kohale ja seetõttu ei ole võimalik teostada praktilist ülesannet, lepitakse kokku ÜKS uus praktilise töö aeg muul ajal, lisatasu selle eest ei võeta. 

HIND koolitusele ilma komplektita: 410€ 
Koolitus stardikomplektiga S 455€.

Vali endale sobiv koolituse pakett

Koolitusi viib läbi koolitaja, kohtunik, ekspert Raili Nordmann, kel on aastatepikkune kogemus nii praktilises töös kui ka koolituste korraldamises ning ette näidata hulgaliselt auhindu tiitlivõistlustelt.

Koolitaja kvalifikatsioon: Koolitaja Railist:
2013 Ripsmepikenduste koolitus Ripsmete keemilise koolutamise kogemus saab alguse aastast 2014;
2014 Icurl koolitus;
2015 Yumi Lashes koolitus;
2016 3D kulmukoolitus;
2016 Kulmupikenduste koolitus;
2016 Lami Lashes & Lash Botox koolitus;
2017 koolitaja kutsestandarti eksami edukas sooritamine;
2017 3D Filler koolitus;
2018 “Täiuslikud kulmud” kulmukoolitus;
2018 “Lamination 2.0” Maria Ravinskaja;
2018 “Lash Maker” 2-päevane koolitus Tatjana Puhova
2019 Jekaterina Sorokina “Lamineerimine”
2019 “3D kulmukoolitus”
2020 “kulmu disain” koolitus Thuya
2020 “Klassikalised ripsmepikendused” koolitaja Riin Kommer
2020 “Kulmu Koloristik”
2020 “Perfect Lift “
2021 “Lash Elumination”
2021 “Working with the tint” 
2022 Volüümiripsmed täiendkoolitus
2023 “Why Lash Lift didnt work out” 
2023 Express Lash Lift

TULEMUSED TIITLIVÕISTLUSTEL:

2019 võitis 2. koha kulmude modelleerimise võistlustel TOP-ekspert kategoorias.
2019 Eesti Ripsmetehnikute Meistrivõistlused kohtunik
2019 Lash Magcian 2019 võistlused kohtunik
2019 nomineeriti “Lash Arstist of the year 2019” kandidaadiks.
2020 Nomineeriti NALA 2020 Award nominee kahele nominatsioonile “Mentorship Award” ja “Lash Artist Integrity Award”
2020 Võitis 2. koha ekspertide kategoorias Lash Liftis “Lash Master 2020” võistlustel
2020 Võitis 2. Koha Ekspertide kategoorias kulmude modelleerimises “Top Master III” võistlusel
2021 Kohtunik “Ultimate Lux Lash and Brow Contest” kulmudes ja Lash Liftis/lamineerimises live & online võistlustel.
2021 Kohtunik “Rakvere Ripsmetehnikute meistrivõistlustel” kulmudes ja lash lift/lamineerimises
2021 võitis 3. koha ripsmete lamineerimises TOP- ekspertide kategoorias
2021 võitis 2. koha meeste lamineerimises TOP-ekspert kategoorias
2021 võitis 1. koha kulmude modelleerimise võistlustel TOP-ekspert kategoorias.
2021 võitis 1. koha kulmude lamineerimise võistlustel TOP-ekspert kategoorias. 
2022 võitis 3. koht Kulmudisainis TOP- ekspert kategoorias.
2022 võitis 1. koha Kulmude lamineerimises TOP- ekspert kategoorias.
2022 Võitis 3. koht Meeste kulmudisain TOP- ekspert kategoorias.
2022 võitis 3. koht Klassikalises lamineerimises TOP- ekspert kategoorias.
2022 võitis 1. koht Lamineerimine 45+ TOP-ekspertide kategoorias.
2022 võitis 2. Koht grand prixis ehk kogu võistluses. 
2023 kohtunik Eesti Ripsmetehnikute meistrivõistlused Rakveres
2024 kohtunik Eesti Ripsmetehnikute meistrivõistlused Rakveres
2024 “Maakonna (Harjumaa) parim ripsmetehnik 2024” nominent (2.koht)

Raili on aastatepikkuse kogemusega rahvusvaheliselt sertifitseeritud/akrediteeritud professionaalne  koolitaja, keratiin lamineerimise meister ning My Lamination ametlik maaletooja ja edasimüüja Eestis ja Soomes. Railil on õpilasi kogu maailmas – näiteks Austraalias, Ameerikas, Kanadas, Inglismaal, Soomes, Eestis.

Koolitustele registreerimine toimub kas registreerimisvormi kaudu, E-R 10:00 – 19:00 telefonil 53486446 või e-kirja teel: info@lowusduo.ee

ÕPILASTE MEELESPEA:

Kõik õpilased käituvad professionaalselt ning teisi arvestavalt.  Teisi häirivad isikuid on Lowusduo OÜ (edaspidi nimetatud KOOL) esindajatel õigus salongist eemaldada/ välja saata ning koolitusele enam mitte lubada.

Koolitustel on rangelt keelatud lindistamine, filmimine (telefoni, videokaamera jms) ning muul viisil koolituste igasugune salvestamine. Antud tegevuse keeld tuleneb vastavalt Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest ning on reguleeritud sh autoriõiguse seaduses.
EI OLE LUBATUD koolitusmaterjale jagada, paljundada, saata, käest-kätte anda, kohandada, kopeerida, levitada jj. Materjalid on mõeldud VAID antud õpilasele, kellele Kool käesolevad materjalid on andnud.
Lubatud on pildistada modelli, st enda tehtud tööd.

Õpilased on kohustatud kinni pidama Kooli etteantud aegadest (sh koolitustel ettenähtud ajakavast), kuupäevadest, graafikutest, reeglitest.

Kui õpilane hilineb, siis tuleb Koolile sellest teada anda mõistliku aja jooksul, st igal juhul enne koolituse algust. Koolitus algab selleks ettenähtud (koolitusjärgse graafiku alusel) ajal ja seda olenemata kas õpilased on kohale jõudnud või mitte. Kui õpilane jääb oma hilinemise, haigestumise või muude põhjuste tõttu ilma õppest või õpetusest, ei vastuta Kool koolituse õpetamise eest.

Koolitustelt võimalike puudumistega seoses probleemid, murekohad, sh puudumised tuleb alati läbi rääkida, arutada, nõustuda, registreerida enne koolituste algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Koolitussalongis on keelatud teha vesipiipu ning e-sigaretti. Keelatud on prügi maha viskamine ning hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine (trahv vastavalt tekitatud kahjule).

Keelatud on hoone sisustuse ja muu inventari väljaviimine salongist ja hoonest.

Igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus on keelatud. Selle vältimiseks on Koolil ning Kooli personalil õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda ja/või salongist ning selle territooriumilt välja saata.

Keelatud on hoones suitsetamine, v.a selleks ettenähtud kohtades, suitsukonide mahaloopimine on rangelt keelatud.

Hoones ja salongis tuleb kõikidel isikutel jälgida Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/või Kooli esindajate korraldusi.

Iga külastaja on kohustatud hoidma puhtust!

Kasutada salongi inventari vaid selleks ettenähtud otstarbele.

Tulekahju, pommiähvarduse vms ohu korral teavitama sellest viivitamatult päästeametit (112)  või Kooli personali.

VARA KAHJUSTAMINE VÕI RIKKUMINE

Kõik õpilased on vastutavad Kooli poolt antud töövahendite eest, st antud töövahenditega tuleb ringi käia hoolikalt ning ettevaatlikult.

Kui õpilased rikuvad Kooli vara, töövahendeid või varustust, on nad kohustatud vastutama ning Koolile korvama tekitatud kahju.
Vahendite, vara või varustuse kuritarvitamine ei ole aktsepteeritav!

Käesolevad reeglid, juhised, meelespea jms on kohaldatavad Kooli õpilastele. Reeglite, juhiste jms muutmisõigus on ainult Lowusduo OÜ esindajatel.

Kooli sätestatud reeglid, kriteeriumid, juhised jj peavad olema täidetud ning kui õpilased ei järgi käesolevaid reegleid, kriteeriume, juhiseid jj, on Lowusduo OÜ esindajatel õigus keelduda tunnistuse väljaandmisest, ümber registreerimisest ning maksete tagasi maksmisest.

Kool ei ole kohustatud kompenseerima klientidele/õpilastele kahjusid või kulusid, mis on tekitatud looduslikest tingimustest. Samuti ei vastuta Lowusduo OÜ ega Kooli personal külaliste/õpilaste isiklike asjade kaotsimineku, kahjustamise või hävimise eest.  asjade suhtes peavad külalisd/õpilased olema ise hoolikad ning tähelepanelikud.

TASUD

Õpilased tasuvad arve alusel vähemalt 50% ulatuses koolituse kogusummast koha broneerimiseks koheselt! Koolitus peab olema täielikult tasutud hiljemalt  4 (neli) nädalat enne koolituse alguskuupäeva. Koolituste eest tasumine toimub arve alusel või muu kokkuleppe alusel. Arveid väljastab Lowusduo OÜ kas e-postkasti teel või koolitussalongis kohapeal: Pärnu mnt 22, 10141, Tallinn.

Broneerimise ja registreerimise tasud ei kuulu tagastamisele. Kool ei tagasta tasutud koolitustasusid koolitustele tulemata jätmisel ning seda ükskõik, mis põhjusel. Kool ei vastuta nende isikute eest, kes on teinud registreerimis- või broneerimistasu makse, kuid ei ole võimeline tasuma koolituste lõppsummat. Kui õpilane ei ole tasunud Koolile täielikku koolitusetasu enne koolituse algust, siis broneeritud ning registreeritud koht annulleeritakse ning broneerijat, registreeritut koolitusele ei lubata.

Kui õpilane ei ole võimeline lõpetama koolitust, ei vasta esitatud kriteeriumitele  või osalema kinnitatud koolitusel, siis tagasimakseid samuti ei toimu.

Kui õpilasel on täielik koolitustasu vähemalt 1 (üks) kuu enne koolitust tasutud ning ta tühistab oma broneeringu 1 (üks) kuu enne koolituse algust, siis tagastab Kool õpilasele 50% ulatuses koolitus lõppsummas. Kui õpilane tühistab broneeringu lühema aja jooksul enne koolituse algust, siis koolitustasusid ei tagastata!

Modellidele on protseduur tasuta.

NB! Registreerides end protseduurile ning koolitustele Te saate aru, olete tutvunud ning nõustute tingimustega, reeglite ning meelespeaga.

1.ÜLDSÄTTED
1.1 Lowusduo OÜ (16489776) (edaspidi Kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täisksvanute täiendkoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutusetele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Õppetöö leiab aset üüritavates, õppetööks sobivates, tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides aadressil Pärnu mnt 22, “Lowusduo” ruumides kuid ka klientide juures salongides ning teisteks õppetööks sobivates, tunni või päeva alusel renditavates ruumides Eestis ja Soomes.
2.2 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistest tundides (AK), kus üks akadeemiline tund vastab 45- minutile.
2.3 Koolitused toimuvad nii gruppides kuid ka individuaalõppena.
Grupi suurused varieeruvad: Pärnu mnt 22 aadressil kuni 3 õpilast, Soomes ja mujal kuni 10 õpilast korraga. Kuid eesmärgiks on püüda tagada võimalikult individuaalne lähenemine õpilastele kogu õppeprotsessi vältel.
2.4 Õppetöö toimub eesti või inglise keeles. Vene keelseks õppeks kasutatakse tõlgi abi. Tõlk lisaraha eest (päevahinna alusel).
2.5 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
2.6 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Lowusduo kodulehel lowusduo.ee või Facebookis Ürituste all.
2.7 Õppetöö toimub nii tööpäevadel kui ka nädalavahetuseti päevase õppetöö vormis.
2.8 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 10 eurot.
Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada info@lowusduo.ee  või helistada 372 53486446.
Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20 eurot.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täiendkoolituse standardist.
3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) sihtgrupp;
6) õppekeel;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
12) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
13) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse õppegrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega aidata õppegrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
3.4 Lowusduo jätab endale õiguse teha õppeplaanides, – kavades muudatusi. Muudatused kinnitab Kool.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1. Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetata valdkonnas ning omama vastavasisulist haridust, kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Õppija, kliendi tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimine – süstemaatiline kliendi ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine koolituskeskuse (p)arendamiseks.
5.2 Iga koolitusel osalejale pakutakse täita koolituse lõpus kooli tagasiside küsimustiku, milles antakse hinnang koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning samas saavad õppijad teha omapoolsed parendusettepanekud lühikeste selgitustega/põhjendustega koolituse paremaks muutmiseks.
5.3 Tagasiside küsitluslehtedes oleva informatsioon koondatakse ja analüüsitakse ning vajadusel võimaldab see kogum koolil teha muudatusi pärast hinnangute analüüsi lektorite/koolitajate valikul, õppekava mahu muutmisel ja koolituse korraldamisel kui see on põhjendatud ja vajalik.
5.4 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul.
5.5 Tagasiside hinnangud on anonüümsed ja kasutamiseks Koolile.
5.6 Tagasiside andmine pole koolituse lõpetajale kohustuslik.

6. Andmete kogumine
6.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendil õppe läbinud õpilase identifitseerimise tarbeks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

7. Vaidluste lahendamise kord
7.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus

1.ÜLDSÄTTED
1.1 Lowusduo OÜ (16489776) (edaspidi Kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täisksvanute täiendkoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutusetele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Õppetöö leiab aset üüritavates, õppetööks sobivates, tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides aadressil Pärnu mnt 22 kuid ka klientide juures salongides ning teisteks õppetööks sobivates, tunni või päeva alusel renditavates ruumides Eestis ja Soomes.
2.2 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistest tundides (AK), kus üks akadeemiline tund vastab 45- minutile.
2.3 Koolitused toimuvad nii gruppides kuid ka individuaalõppena.
Grupi suurused varieeruvad: Pärnu mnt 22 aadressil kuni 3 õpilast, Soomes ja mujal kuni 10 õpilast korraga. Kuid eesmärgiks on püüda tagada võimalikult individuaalne lähenemine õpilastele kogu õppeprotsessi vältel.
2.4 Õppetöö toimub eesti või inglise keeles. Vene keelseks õppeks kasutatakse tõlgi abi. Tõlk lisaraha eest (päevahinna alusel).
2.5 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
2.6 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Lowusduo kodulehel lowusduo.ee või Facebookis Ürituste all.
2.7 Õppetöö toimub nii tööpäevadel kui ka nädalavahetuseti päevase õppetöö vormis.
2.8 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 10 eurot.
Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada info@lowusduo.ee  või helistada 372 53486446.
Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20 eurot.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täiendkoolituse standardist.
3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) sihtgrupp;
6) õppekeel;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
12) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
13) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse õppegrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega aidata õppegrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
3.4 Lowusduo jätab endale õiguse teha õppeplaanides, – kavades muudatusi. Muudatused kinnitab Kool.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1. Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetata valdkonnas ning omama vastavasisulist haridust, kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Õppija, kliendi tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimine – süstemaatiline kliendi ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine koolituskeskuse (p)arendamiseks.
5.2 Iga koolitusel osalejale pakutakse täita koolituse lõpus kooli tagasiside küsimustiku, milles antakse hinnang koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning samas saavad õppijad teha omapoolsed parendusettepanekud lühikeste selgitustega/põhjendustega koolituse paremaks muutmiseks.
5.3 Tagasiside küsitluslehtedes oleva informatsioon koondatakse ja analüüsitakse ning vajadusel võimaldab see kogum koolil teha muudatusi pärast hinnangute analüüsi lektorite/koolitajate valikul, õppekava mahu muutmisel ja koolituse korraldamisel kui see on põhjendatud ja vajalik.
5.4 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul.
5.5 Tagasiside hinnangud on anonüümsed ja kasutamiseks Koolile.
5.6 Tagasiside andmine pole koolituse lõpetajale kohustuslik.

6. Andmete kogumine
6.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendil õppe läbinud õpilase identifitseerimise tarbeks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

7. Vaidluste lahendamise kord
7.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.